Kezdőlap

Török János (bágyi),

ref. theol. tanár, székely vértanu, szül. 1806. jún. 21. Bágyon; tanulmányait a székely-udvarhelyi ref. kollegiumban s 1834. a berlini egyetemen végezte. Visszatérve 1836. püspöki titkár volt; 1837. jan. 14. a marosvásárhelyi ref. kollegium theologiai tanára lett. 1848. mint százados vett részt a szabadságharczban (közben 1848. nov. 5-től 1849. márcz. 11-ig az osztrákok foglya volt); 1849. júl. 11-től 1850. jan. 3-ig mint igazgató-tanár működött, de 1850. nov. 1. a kormányzóság megfosztotta tanszékétől és csak 1851. júl. 17. helyezte vissza. 1852. jan. 24. újból elfogták, azon vád alapján, hogy 1851. júl óta be volt avatva Kossuth és Makk újabb fölkelési terveibe s hogy a forradalmi tizenhét kerületből egynek vezetését és szervezését átvette. Ezért a nagyszebeni cs. kir. haditörvényszék 1853. okt. 11. kötél által való halálra ítélte és mint felségárulót Maros-Vásárhelyen 1854. márcz. 10. ki is végeztette. 1874. a kegyelet emlékkövet állíttatott az ő és vértanu-társai Pálffy Mihály és Horváth Károly sírja fölé.

Munkái:

1. A história haszna, egy rövid beszédben előadva ... a maros-vásárhelyi ref. kollégiumban k. r. tanítói hivatalába 1837. jan. 14. történt beiktatása alkalmával. Maros-Vásárhely, 1838.

2. Római régiségtan. U. ott, 1840.

3. Közönséges historia gyermekek számára. U. ott, 1840. (Ism. Nemzeti Társalkodó 1841. I. 134., 150. sz. 2. kiadás. U. ott, 1845.).

4. Geographia gyermekek számára készíttetett iskolai kézikönyvül. U. ott, 1844. Hat folyam. (I. Erdélyország, II. Magyarország és ahhoz kapcsolt országok. III. Ausztria és Olaszország. IV. Németország, Poroszország; Hollandia, Belgium és Schweiz. V. Francziaország, Spanyolország, Portugalia, Britt birodalom, Dánia, Svéd- és Norvégország. VI. Muszka birodalom, Krakó köztársaság, Török birodalom, Görögország és a jóniai köztársaság).

5. Elemi földrajzi előismertetés és Erdélyország földrajza. U. ott, 1846. (A Geographia I. folyamának 2. jobbított kiadása).

6. Heteik folyam. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza. U. ott, 1847.

Kézirati 33 munkájának jegyzékét felsorolja Koncz József.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1888. 35-37. sz.

Hentaller Lajos, A balavásárhelyi szüret. Bpest, 1893.

Koncz József, A marosvásárhelyi evang. ref. kollegium története. Marosvásárhely, 1896. 388., 395-415., 509., 594. l.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 723., II. Pótkötet, 1904.

Budapesti Hirlap 1904. 70. sz. (Koncz).