Kezdőlap

Török János,

fővárosi rendőrkapitány, szül. 1843. decz. 28. földbirtokos szülőktől, Vingán (Temesm.), hol a város tanácsánál 1866. kezdte hivatalos működését mint aljegyző; de ezen hivataláról leköszönt és Temesvárra költözött, hol Rieger Nándor ügyvédnél dolgozott; 1872. a városnál lett főjegyző, 1876-85-ig pedig Temesvár polgármestere volt. 1885-ben kineveztetett budapesti államrendőrségi főkapitánynak. Meghalt 1892. szept. 4. Barlangligeten.

Temesvárt tartózkodása alatt állandó munkatársa volt az ottani lapoknak.

Munkája: Emlékbeszéd a délmagyarországi részek visszacsatolásának százados évfordulója alkalmából, Temesvár sz. kir. város törvényhatósági bizottságának 1879. ápr. 23. tartott rendkívüli közgyűlésén. Temesvár, 1879. (Magyar és német kiadás).

Alföldi Képes Ujság 1887. 18. sz. arczk.

Báttaszéki Lajos Emlékkönyve. Arad. 1888. arczk.

Vasárnapi Ujság 1892. 37. sz. arczk. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.