Kezdőlap

Török József (ébenfalvi),

gyógyszerész, a budapesti Török-patika tulajdonosa; fiatal gyógyszerész korában 1848-ban Párisba ment, hogy hivatásában magát kiképezze. Több évi ott tartózkodása alatt folytonos érintkezésben volt a magyar emigransok előkelő alakjaival és baráti viszonyba lépett gróf Andrássy Gyulával, Gorove Istvánnal, Bittó Istvánnal, Irányi Dániellel, Csernátony Lajossal és másokkal. Az ötvenes évek derekán tért vissza Pestre s megalapította a király-utczai gyógyszertárát. A főváros közéletében 1861-től fogva vett részt s a Terézváros választási küzdelmeiben döntő befolyása volt. Hosszú évek során át egyik legbuzgóbb tagja volt a főváros törvényhatóságának. T. tulajdonosa volt annak a hosszú kertnek, a mely a városligeti fasorban volt, szemközt a Bajza-utczával, mely a Bajza-utca meghosszabbítását a Damjanich-utczáig meggátolta; T. halála után e kertet a város birtokába vette. Meghalt 1899. okt. 26. Budapesten 75-dik évében. Fia, T. Sándor az Andrássy-úti gyógyszertár tulajdonosa.

Czikkei Szinnyei Repertóriuma III. kötetében felsorolvák; a M. Sajtóban (1855. 132., 149., 1856. 2., 15., 51. sz. Rajzok a párisi ipartárlatról).

Munkája: Pepsin. Ein natürlichen Verdaungsstoff zur Heilung der Dysepsie und Consumption, von Dr. Lucien Corvisart. Aus dem Französischen heraus gegeben. Pest, 1857.

Ország-Világ 1899. 44. sz. arczk.

Budapesti Hirlap 1899. 298. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.