Kezdőlap

Török József,

m. kir. helytartótanácsi kiadóhivatali irnok.

Munkája: Gyászbeszéd, melyet ex abrupto rögtönözítve szerkesztett. Néhai Nyilvay Gyula m. kir. helytartótanácsi írnok végtisztelete alkalmával a budai Alvinczi sírkertben okt. 8. 1861. Buda, 1861.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.