Kezdőlap

Török József,

czeglédi ev. lelkész és pestmegyei főesperes.

Munkája: Luther Márton életrajza. Bpest (1889. Ism. Prot. egyh. és Isk. Lap 1889. 15. sz.).

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.