Kezdőlap

Török Károly,

m. földhitelintézeti hivatalnok, Török István és Sarkadi Mária iparosszülők fia, szül. 1843. okt. 28. Hódmező-Vásárhelyen; atyja előbb elszegődtette kanásznak; miután tanulási hajlama jelentkezett, 1859. szülővárosában a ref. gymnasiumba adta; 1867 nyarán a pesti egyetemre ment jogot tanulni. Sok nyomorral küzdött, míg a m. földhitelintézetnél szerény hivatalt nyert. 1875. tavaszán súlyos betegen anyja haza vitte. Meghalt 1875. máj. 12. Hódmező-Vásárhelyt.

Népismertető czikkeket írt Arany Koszorújába és a Vasárnapi Ujságba (1867-68., 1875.); czikke a M. Sajtóban (1865. 31-38. sz. A magyar gyermekdalokról).

Munkája: Török Károly munkái.

Kiadják barátai. Szeged, 1876. (Költemények, egy genrekép és elbeszélés. Életrajzával Reiniger Jakabtól).

Népköltészeti gyűjteményét a Kisfaludy-Társaság adta ki 1871-ben mint az Újabb népköltészeti gyűjtemény II. kötetét. Jegye: T-k K-ly (a Vasárnapi Ujságban).

Vasárnapi Ujság 1875. 21. sz. (Nekr.).

Hód-Mező-Vásárhely 1876. 21. sz. (Reiniger Jakab) és gyászjelentés.

Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.