Kezdőlap

Török Konstantin (Sándor),

a cziszterczi-rend áldozópapja és tanára, szül. 1859. júl. 4. Felnémethen (Hevesm.); 1878. aug. 27. lépett a rendbe s 1884. aug. 10. miséspappá szenteltetett; főgymnasiumi tanár volt 1885-87. Székesfejérvárt, 1887-77. egyetemi hallgató Budapesten, 1884-94. főgymn. tanár Egerben 1894-98. Baján, 1898-tól ismét Székesfejérvárt. Meghalt 1902. júl. 28. Egerben.

Czikkei az Urániában és Egerben (1889. 37., 38. sz. Emlékezés br. Orczy Lőrinczre, 1890. 42-48. sz. Néhány szó XVIII. századvégbeli művelődésünk s mozgató eszközeiről); az Eger és Vidékében (1890. 7-9. sz. Költői tehetségek fejlődése, 14. sz. Lerombolva. Színtörténet); az egri cziszt. főgymnasium Értesítőjében (1891. Faludi Ferencz); az Irodalomtörténeti Közleményekben (1893. Orczy és Boetius, 1893. Beszéd az önképzőkör évzáró gyűlésén, 1894. Beszéd az önképzőkör Jókai-ünnepén); az Egri Hiradóban (1894. 23., 25., 26. sz. Egy márcz. 15. beszéd); a bajai kath. főgymnasium Értesítőjében (1896. Báró Orczy Lőrincz költészetének ethikus természete), a M. Nyelvőrben (1896. A tárgyas ige alkalmazása Mikesnél, Nyelvtani adatok a felnémeti dialektusról); a székesfehérvári főgymnasium Értesítőjébe (1901. Vörösmarty emlékezete).

Munkái:

1. Óda a cziszterczi rend nyolczszázados évfordulója alkalmából 1898. Baja.

2. 1848. márcz. 15. emlékezete. Székesfehérvár, 1901.

A hazai cziszterczi-rend Emlékkönyve. Bpest, 1896. 378. l.

A cziszterczi-rend Névtára. Veszprém, 1897. 46. l.

Vasárnapi Ujság 1902. 31. sz. (Nekr.).

Petrik, M. Könyvészete 1886-1900.