Kezdőlap

Török Lajos,

a budapesti kir. orvosegyesület könyvtárnoka.

Munkája: A budapesti kir. orvosegyesület könyvtárának betűrendes katalogusa. Bpest, 1896. (Temesvári Rezsővel).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.