Kezdőlap

Török Zoltán,

községi írnok.

Milton, Bajnok Sámson, ford. (Békés 1895. 45-49. sz.).

Munkái:

1. Egyházi beszédek. Békés, 1901.

2. Élet. Kilencz egyházi beszéd. U. ott, 1901.

3. Az Úrvacsora. U. ott, 1901.

4. Tíz parancsolat. U. ott, 1901.

5. Alkalmi imádság. U. ott, 1901.

6. A törvény. U. ott, 1902.

7. Istenről. U. ott, 1903.

M. Könyvészet 1901. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.