Kezdőlap

Török Zsigmond,

kir. törvényszéki biró, szül. 1826. jan. 22. Szolnokon; iskoláit végezve az 1843. országgyűlésen Almási Pál Hevesmegye követe mellett mind jurátus működött. 1845-ben a Honderűbe írt; 1846. elején Petőfivel együtt a Pesti Divatlapnak volt segédszerkesztője. 1848-ban honvéd lett; mint Görgey Arthur galopinje, Görgey Istvánnal együtt jelen volt a Csepel szigetén gróf Zichy Ödön kivégeztetésénél. A moóri csatában (1848. okt.). mint a Hunyady zászlóalj főhadnagya elfogatott és Komárom feladásáig a königgrätzi várban volt internálva. A szabadságharcz után színész lett. 1862. kineveztetett Nógrádmegyében esküdtnek és e minőségében előbb köz-, később váltójogi diplomát nyert. 1882. kir. törvényszéki biró lett Szabadkán. Meghalt 1885 után.

Czikke a Hölgyfutárban (1856. 95., 96. sz. A vidéki színészet ügyében).

Munkái:

1. Emlékek. Szabadka ...

2. Apró fényképek. U. ott, 1882.

Önéletrajzi adatok.