Kezdőlap

Trájtler Károly,

fővárosi községi nép- és ipariskolai igazgató.

Munkái:

1. Jacocot-Vogel módszere az egyesített szemlélet-, beszéd- és értelemgyakorlat, írás, olvasás és anyanyelv tanításánál. Történelmi és módszertani tanulmány. A budapesti (budai) tanítóegylet által pályadíjjal koszorúzott mű. Bpest, 1878.

2. A budapesti (budai) tanítóegylet Emlékkönyve. Az egylet 10 évi fennállásának emlékünnepe alkalmával. U. ott, 1879. (Göőz Józseffel).

3. A Rill-jubileum és a Magyar Paedagogiai Szemle házának botránya. Válaszul a Rill-ünnepélyt rendező bizottság IV. Értesítőjére. U. ott, 1883.

4. A fővárosi elemi iskolák új tanterve... U. ott, 1887.

5. Magyar nemzeti Olvasókönyv. Bpest, 1890 óta több kiadást ért. (Schön Józseffel és Mártonfy Mártonnal).

Kiszlingstein Könyvészete.

M. Könyvészet 1903-1909.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.