Kezdőlap

Trausch József Károly,

nyug. árvaszéki hivatalnok, előbbinek és Greiszing Jozefinnek fia, szül. 1842. jún. 13. Brassóban; 1850-59. a nagyszebeni evang. gymnasiumban tanult; az első évi jogot 1859-60. a nagyszebeni akadémián hallgatta, a következő három évet a bécsi egyetemen. Szülővárosába visszatérve 1864. ápr. 24. a Brassó városi és kerületi tanácshoz nevezték ki igazságügyi-hivatalnoknak; 1872. jan. 1-től a jogügyi osztály titkára volt, azon év őszén pedig, midőn kilépett a városi hivatalból, a kerületi árvaszéknél alkalmazták.

Munkái:

1. Verzeichniss der Handschriften im Nachlasse des am 16. Nov. gestorbenen Joseph Franz Trausch. Kronstadt, 1872.

2. Lebenskizze des Franz Joseph Trausch aus Kronstadt ... geb. 9. Febr. 1795. gest. 16. Nov. 1871. U. ott, 1873.

3. Religion und Kirche in der Gegenwart. U. ott, 1879.

4. Kronstädter ev. Choralbuch ... U. ott, 1882. (Magyarul. U. ott, 1882.).

5. Cynish und Hündisch. Zur Geschichte des Kultus. U. ott, 1896.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 421., IV. 481. l.