Kezdőlap

Trauschenfels Emil,

ügyvéd, kir. tanácsos, tanfelügyelő és országgyűlési képviselő, szül. 1836. aug. 15. Nagy-Szebenben; a gymnasiumot Brassóban, jogi tanulmányait Bécsben, Tübingenben, Würtzburgban és Pesten végezte. 1863. Brassó város tanácsának törvényszéki osztályában kapott alkalmazást. 1865. választották meg első ízben országgyűlési képviselőnek. 1867. titkárnak nevezték ki a király személye körüli miniszteriumban, de már 1869. saját kérésére felmentették állásától, a mikor kir. tanácsosi czímet kapott. 1872-78. és 1896 óta ismét országgyűlési képviselő (Szebenmegye Nagydisznódi kerületből). A szabadelvű pártból belépett az alkotmánypártba, 1810-ben pedig a nemzeti munkapártba. 1879-96-ig mint kir. tanfelügyelő is működött.

Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 734. l. II. Pótkötet 1904. 757. l.

Vasárnapi Ujság 1902. 16. sz. arczk.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon IV. 555. l.

Sturm-féle Országgyűlési Almanach 1910-1915. Bpest, 1910. 452. l.