Kezdőlap

Trautmann Henrik,

kereskedelmi akadémiai tanár, szül. 1863. júl. 8. Stájerlakon (Krassó-Szörénym.); középiskoláit Kecskeméten és Budapesten, a felsőbbeket a budapesti kereskedelmi akadémiában, a József-műegyetemen és a kir. tudom. egyetemen végezte. 1884 óta működik Budapesten; 1889-ig, mint tanár és titkár a Röser kereskedelmi iskolájában; 1889-től a IX. ker. középiskolánál. 1890. tanári vizsgálatot tett s ugyanakkor a székes-főváros megválasztotta felső kereskedelmi iskolai tanárrá. 1896. a budapesti kereskedelmi akadémiai tanára lett. 1898 óta a keleti kereskedelmi akadémia és a felső kereskedelmi iskolai tanárképző tanára. A kereskedelmi szakiskolai tanárok országos egyesületének alapítása óta főtitkára és 1899 óta az egyesületi folyóiratot, a Kereskedelmi Szakoktatást szerkeszti; továbbá titkára a Szabad Lyceumnak és tagja az Uránia kereskedelmi szakosztályának.

Tanügyi és szakczikkei főleg a Kereskedelmi Szakoktatása és a Zeitschrift für Beuchhaltung cz. folyóiratokban jelentek meg.

Munkái:

1. A könyvvitel-rendszer újabb alakzatai a fizetések nagy folyamatában. (Clearing, giro- és chekk-rendszer). 1890.

2. Kereskedelmi könyvvitel. Tankönyv kereskedelmi középiskolák és az akadémiák részére, valamint magánhasználatára. U. ott, 1891., 1893. Két kötet. (I. 2. kiadás. U. ott, 1895. Ism. Nemzetgazdasági Szemle).

3. Folyó számlák. Különös tekintettel a kereskedelmi gyakorlat igényeire. U. ott, 1893.

4. Kereskedelmi ismeretek. Tankönyv ... U. ott, 1896. (2. jav. kiadás 1900., 3. jav. k. 1906. U. ott).

5. A kettős könyvvitel alapelvei. U. ott, 1896.

6. Magyar kettős könyvvitel. U. ott, 1897.

7. Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. U. ott, 1898. (Novák Sándor munkájának 2. telj. átdolg. kiadása).

8. A könyvvitel tankönyve. U. ott, 1901. (2. telj. átdolg. k. U. ott, 1908., 3. kiadás. U. ott, 1909.).

9. Déli gyümölcs behozatala és aucciók. U. ott, (1904).

10. Könyvvitel. Pozsony, Bpest, 1904. (Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár 159-160).

11. Ipari könyvviteltan. Bpest, 1905.

Schack Béla, Kereskedelmi Iskoláink, Bpest, 1896. LII, 25., 150. l.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 734., II. Pótlékkötet 1904. 757. l.

M. Könyvészet 1904., 1905., 1908., 1909.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.