Kezdőlap

Travnik Antal,

nyug. kir. táblai biró, előbb törvényszéki ülnök és a pozsonyi jogakadémián az államvizsgálati bizottság tagja volt. Meghalt 1887. nov. 26. Budapesten 63 évében.

Munkája: Az örökösödési eljárás hazánkban és a nyugateurópai nemzeteknél. Bpest, 1875.

Petrik Könyvészete gyászjelentés.