Kezdőlap

Travnik Jenő,

bölcseleti doktor, 1900 óta tanár a győri állami főreáliskolában.

Munkája: A színköltészet Börne felfogásában. Bpest, 1908. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.