Kezdőlap

Travnik Zsigmond,

állami felső leányiskolai tanár, szül. 1855. Breczkón (Trencsénm.); 1881. tett tanári vizsgát a bölcseletből és magyarból; kath. gymnasiumi tanár volt Lőcsén, majd Léván és felső leányiskolai tanár Trencsénben; honnét 1905. aug. 1. áthelyezték a szegedi állami felső leányiskolához.

Czikkei a lőcsei kir. kath. főgymn. Értesítőjében (1874. A 110 és 130 Olympia közé eső újnemű vígjáték jellemzete), a lévai kegyesrendi főgymnasium Értesítőjében (1883. A XIV. Lajoskorabeli drámairodalom. Corneille és Racine); a trencséni felső leányiskola Értesítőjében (1900. Nemzeti életünk és költészetünk a tettekre ébredés, a küzdés, az alkotás tükrében, 1901. Női alakok Vörösmarty költészetében).

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv Lőcse, 1907. 283. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányaiból.