Kezdőlap

Traxler László,

gyógyszerész-doktor, gyógyszerész Munkácson.

Czikkeket írt a Gyógyszerészi Közlöny (1887-től), Természetrajzi Közlöny (1888-tól), Természetrajzi Füzetek (1889., 1890., 1896-97.), Földtani Közlöny (1890., 1895-96.) sat. folyóiratokba.

Munkái:

1. Gyógyszerszöveti vázlatos képek. Természet után rajzolta. Bpest, 1886.

2. Módszerek az árúbeli chloralhydrat chlortartalmának meghatározására. A gyógyszerésztudori fok elnyerése végett. U. ott, 1887.

3. Magyar gyógyszerészeti műtőgyűjtemény. U. ott, 1891.

4. Manuale pharmaceuticum ... Munkács, 1892.

5. Spongilla gigantea N. Sp. 3 táblával. Bpest, 1898. (Különny. a Földtani Közlönyből).

6. Adatok a borii diatomeapelit és dubravicai ragadópala szivacs faunájához. U. ott, 1899. (Különny. a Földtani Közlönyből. Németül is).

Petrik, M. Könyvészet és Vozáry Gyula tanár szíves közlése.