Kezdőlap

Treller Ferencz.

Munkája: Az indiánok réme. Regény az ifjúság számára. Bpest, 1905.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.