Kezdőlap

Tremmer Gyula,

kegyestanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1857. jan. 12. Tatán (Komáromm.); a gymnasium I-IV. oszt. szülővárosában, az V-VI. oszt. Esztergomban befejezve, 1875. szept. 8. Váczon a rendbe lépett. A VII-VIII. oszt. Kecskeméten járta, hol 1878. érettségi vizsgálatot tett. Nyitrán két évig hallgatta a theologiát és Kolozsvárt az egyetemet végezte. Gymnasiumi tanár volt 1882-84. Léván, 1887. Sátoralja-Ujhelyen, a hol azon év jan. 13. meghalt.

A tatai és lévai helyi hirlapoknak munkatársa volt. Czikkei a Közoktatásban (1884. A latin algymnasiumi gyakorlatok iratási idejéről és kiállítási módjáról, 1886. Az iskolai értesítők dolgozatainak tárgyáról); a sátoralja-ujhelyi gymnasium Értesítőjében (1885. A szállásadókról).

A m. kegyestanítórend Névtára. Bpest, 1887.

Kalmár, Az Urban elhunyt rendtagok kegyeletes emlékezete. Bpest, 1888. és Német Károly piarista tanár szíves közlése. (Rulla).