Kezdőlap

Trepches János,

honvédszázados, szül. 1848. szept. 17. Brassóban; három reál- és két kereskedelmi osztályt elvégezve, 1870. márcz. 12. és 23. honvéd-zászlóaljhoz besoroztatott; 1874. decz. 6. a Lud. Akadémia tisztképző-tanfolyamába rendeltetett fel; honnét 1876. okt. 1. mint hadapród lépett ki csapatszolgálatra, részint irodai szolgálatra, 1878. nov. 1. hadnagy, 1887. máj. 1 főhadnagy, 1891. máj. 1. százados lett és 1897. nov. 1-től a marosvásárhelyi honvédcsapat kórház gazdászatkezelő tisztjeként alkalmazták.

A Ludovika Akadémia Közlönyének munkatársa; ebben (1887. A honvéd-féldandár tiszti könyvtárakról) sat.

A Ludovica-Akadémia Közlönye 1899. 703. l.