Kezdőlap

Trischler Károly (Don Carlos).

Czikke a Bácskában (1902. 19-23. sz. A szerelem a magyar költészetben).

Munkái:

1. Hulló levelek. Költemények. Értekezések. Útirajzok. Bpest, 1879. (Ifj. Váncza Mihálylyal).

2. Ifjúságom. (Költemények). Zombor, 1896. (Ism. Bácska 1897. 31. sz.)

Kiszlingstein Könyvészete.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.