Kezdőlap

Trócsányi József,

jogi doktor, sárospataki jogtanár.

Munkája: Erkölcstelen ügyletek (Turpis causa). Magánjogi tanulmány. Bpest, 1910. (Ism. Budapesti Hirlap 31. sz.).

Corvina 1910. 4. sz.