Kezdőlap

Trozner Lajos,

ref. lelkész, szül. 1867. Marosvásárhelyt; 1900. tett tanári vizsgát a magyarból és latinból és kollegiumi tanár 1891 óta Marosvásárhelyt.

Czikke a marosvásárhelyi ref. kollegium Értesítőjében (1902. A magyar nép jellemvonása népköltészeti termékei alapján).

Munkája: A székely népköltészet. Marosvásárhely, 1900.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 115. l.

A marosvásárhelyi ref. kollegium Értesitője 1892-1908.