Kezdőlap

Tröster János,

ev. rektor, nagyszebeni származású, hol atyja. T. Márton törvényszéki biró volt. 1658-ban a tatárok dulása elől elhagyta hazáját és az altdorfi egyetemen theologiát és orvostudományt tanult; majd Nürnbergben élt. Miután hazájába visszatért, nagysinki iskolarektor volt, hol 1670. meghalt.

Munkái:

1. Das Alt und Neu, Teutsche Dacia ... Nürnberg, 1666.

2. Polnisches Adler-Nest ... U. ott, 1666.

3. Päpstlicher Suetonius ... (U. ott), 1667. (2. kiadás. U. ott, 1671., 3. k. U. ott, 1684.)

Kéziratban: Chronographia luctuosa de tristissima Transsilvaniae vastatione a Turcis, Tartaris Moldavis et Valachis anno 1658. (a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárban).

Trausch, Schrifsteller-Lexikon III. 424. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 731., 744. l.