Kezdőlap

Truhelka A. V.,

főiskolai igazgató volt Eszéken.

Munkái:

1. Praktischer Leitfaden zur schnellen Selbsterlernung der kroatisch-serbischen Sprache ... nach der Ahn'schen Methode. Pest, 1867. (2. kiadás. Bpest, 1879.).

2. A rajzolás elemei 5. füzetben. Bpest, év n.

Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.