Kezdőlap

Trusius Hiób,

evang. lelkész, rózsahegyi származású; tanult Dantzigban és Königsbergben; utóbbi helyről hivatott az új-zólyomi conrektorságra, honnét nem sok idő mulva ment iskolarektornak; később pedig az ó-zólyomi diakonusságra hivatott meg. Innét megidéztetett 1674. márcz. 5-re Pozsonyba a vértörvényszék elé; midőn itt megjelent, aláírta azt a térítvényt, mely a kiköltözők számára készült, a melynek értelmében a hazából kivándorolt nejével, Csertikia Dorottyával, két fiával, Gáborral és Sámuellel s leányával, Zsuzsannával s előbb Sziléziában, Brégában vonta meg magát, hol végre szemeinek világa megromlott. Sámuel fiát eltemette Boroszlóban 1684. aug. 28.

Munkái:

1. Positiones Miscellanae, quas ... in Gymnasio Neosoliensi Placide Ventilandas proponit ... Leutschoviae, 1643.

2. Pyxis Symbolica. In Qua Nummi Poetici Ex Infrequenti eoq. puerili lusu, non minus ad salubrem animorum recreationem, quam utilem temporis privati collocationem, instituto collecti, cuivis Candido perlustrandi usurpandiq. exhibentur. Dantisci. 1649.

3. Schediasmata, Sive Lusus Poetico-Extemporanei, ad terroris depulsionem, moeroris mortificationem, languoris recreationem, Spei bonae conceptionem. Laetitiae excitationem, Temporis privati delectationem accomodati lusu & usu ... Leutschoviae, 1662.

4 Calathum poeticum, venerabili ministerio Wratislaviensi inscriptum Anno 1674.

5. Miscellaneorum Biblicorum Libri Primi, Ex Genesi Mosaica ... Hanmburgi, 1676.

6. Breve Ethicae Weissianae Poetico filo ligatae Opusculum ... Regiomonti, 1678.

7. Triga Centurias Variorum Epigrammatum circumvehens ... Lipsiae, 1683.

8. Statua, In Perennem Mnemosynen Virorum, ex Hungaria per diversas Passim mundi plagas ... Cum suis suspirando exulantium, & intra LXXIII. ad LXXXVI. inclusive. Sedecimi aerae Christianae seculi, vitam miseram & tristem cum placida beataque morte commutantium, cum annexa Paraenetica Paraclesi, erecta Opera H. T. R. H. P. C. L. U. ott, 1687.

Rácz Károly, A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 1874. 185. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár II. 175., 272. l. III. 1. rész 522., 2. rész 78., 134., 253., 320. l.