Kezdőlap

Trux Hugó (rónaszéki),

köz- és váltóügyvéd, m. kir. kuriai biró. Meghalt 1898. jún. 6. Szent-Endrén 54. évében.

Munkája: A magyar örökösödési eljárás biróságok előtt. Bpest, 1885. (2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1891. és 1896.).

Kiszlingstein Könyvészete.

Vasárnapi Ujság 1898. 24. sz. (Nekr.).

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és gyászjelentés.