Kezdőlap

Trux Hugóné (rónaszéki) Aposztolovits Ilona;

előbbinek özvegye.

Munkája: Egy gyenge pillanat. Regény. Irta Theuriet André, ford. francziából. Bpest, 1901.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.