Kezdőlap

Trux Károly,

m. kir. távirda-tiszt.

Munkája: A távirdai mellékállomás kézikönyve. Arad, 1878. (2. jav. kiadás. U. ott, 1881.).

Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.