Kezdőlap

Trübswetter Ferencz,

bölcseleti doktor, tanárjelölt.

Munkája: A binom egyenlet megoldása és az Abel-féle egyenletek. (Bölcseletdoktori értekezés). Bpest, 1881.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.