Kezdőlap

Tscheik Gusztáv,

a cs. kir. szab. délivasut forgalmi hivatalnoka Budapesten; jelenleg a m. kir. kereskedelemügyi miniszterium hivatalnoka.

Munkája: A gyakorlati vasút-távíró, Bpest, 1884.

Kiszlingstein Könyvészete.