Kezdőlap

Tschutschegg Vincze,

nyomdász és hirlapíró, szül. 1847. ápr. 7. Stájerországban; Cilliben végezte a közép-reáliskolát és 1860. febr. 11. Gráczban nyomdász tanuló lett, hol. 1865. felszabadult, vándorútra kelt és Reichenhallban a Grenzbote, Salzburgban a Salzburger Chronik, Augsburgban az Allgemeine Zeitungnál dolgozott. 1869. febr. 2. Bécsből Magyarországba jött és Aradon az Arader Zeitungnál, Temesvárt a Temesvarer Zeitungnál működött. 1869. aug. Pestre ment és a Pester Lloydnál, 1869. okt. 6-tól 1872-ig a Pester Journalnál volt alkalmazva. 1873-74. az Ungarischer Lloydnál és 1875. márcz. 15-től a Neues Pester Journalnál tördelő volt. 1869-től 1886-ig a Typographia és a bécsi Vorwärts munkatársa volt, ezekbe sok vezér- és szakczikket írt; továbbá munkatársa volt a Magyar Nyomdászatnak (1892. Hirlapmunka húsz év előtt és most, 1893. Hirlapnyomás, A kéziratokról, Sajtószabadság és a nyomdászat, 1894. A munkabeosztás és ellenőrzés, 1895. Hirlapirodalom, 1896. Izlés és az üzleti szellem, 1897. Az új nyomdászsarjadék és előképzettsége) és a Leipziger Graphische Beobachternek. 1897-ben lett magyar állampolgár. 1910. megünnepelte 50 éves nyomdászjubileumát, mely alkalomból ő felsége az arany érdemkeresztet adományozta neki (ápr. 15.).

Munkája: Zeitung-Arbeit. Leipzig, 1894.

Pesti Hirlap 1910. 95. sz. és önéletrajzi adatok.