Kezdőlap

Tuba Károly,

ref. tanító, szül. 1879-ben Komáromban; a lévai állami tanítóképzőt végezte; előbb Aranyoson (Komáromm.) volt tanító; jelenleg a komáromi községi elemi iskolánál főtanító. A komárommegyei általános tanítóegyesület főjegyzője.

Szorgalmas munkatársa a Komáromi Lapoknak és több vidéki hirlapnak.

Czikke a Komáromi Ujságban (1905. 21. sz. Csokonai emlékezete).

Munkái:

1. Szivek harcza. Elbeszélések. Komárom, 1902.

2. Hallgassatok meg! (Költemények). U. ott, 1905.

3. Ködön át. (Költemények). Bpest, 1910. (Komáromi Kacz Endre rajzaival. Ism. Komáromi Lapok 15. sz., Budapesti Hirlap 82. sz. sz., Vasárnapi Ujság 38. sz.).

Szerkeszti: «Az Iskola» cz. komárommegyei általános tanítóegyesület közlönyét 1910. jan. óta Komáromban.

M. Könyvészet 1905.

Magyarország Vármegyéi. Komárom vármegye. Bpest, 1908. 375. l.

Corvina 1910. 12. sz.

Komáromi Lapok 1910. 3. sz.