Kezdőlap

Tuba Lajos,

gazdasági intézeti tanár, szül. 1838. aug. 15. Baracskán (Fejérm.); 1869. okt.-től segédtanár volt M.-Óvárt; 1870. okt. 1. áthelyeztetett Kolozs-Monostorra rendes tanárnak, hol jelenleg is működik.

Czikkeit felsorolja Szinnyei Repertóriuma III. k.

Munkái:

1. Nemzetközi aratógép-verseny Magyar-Óvárt. Ford. Rodiczky Jenővel. M.-Óvár, 1870.

2. A vegytan rövid története. Georgikoni felolvasás. U. ott, 1872.

3. A bor vegytana. Neubauer Károly után, Pest, 1873. (Gazdasági Könyvtár).

4. A vegytan fontosabb tételeiről. (Égés, víz, levegő). Kolozsvár, 1876. (Értesítő a kolozsvári orvos-természettudományi társulat üléseiről).

Petrik Könyvészete.

Balás Árpád Emlékkönyve. Bpest, 1897. 238. l.