Kezdőlap

Tuboly Victor (tubolyszeghi),

ügyvéd, birtokos; T. Lajos, megyei ügyész és Sághy Rozália fia, szül. 1833. decz. 6. Zala-Egerszegen; tanult Nagy-Kanizsán, Kőszegen, Szombathelyen, Győrött; jogi tanulmányait a pesti egyetemen végezte. Azután Szent-Lászlón, ősi birtokán gazdálkodott és a magyar, német és franczia irodalmat tanulmányozta. 1861. zalamegyei aljegyzővé választatott, 1865. szolgabiróvá neveztetett ki. 1871. Letenyén ügyvédi irodát nyitott; innét már 1876. Nagy-Kanizsára költözött és ügyvédkedett. 1884. mint a nagy-kanizsai ellenzék végrehajtó bizottságának elnöke működött.

Költeményeket írt a fővárosi hirlapokba (Budapesti Viszhang, Üstökös, Délibáb, Családi Kör, Napkelet) és a zalamegyei hirlapokba. Czikke a Századokban (1876. Zala vármegye főispánjairól).

Munkái:

1. Költészet csirái. Nagy-Kanizsa, 1853.

2. A magyar nemzet dalai az országgyűlés alatt 1866. Pest, 1866. (Deák Ferencz nyári tartózkodási helye Puszta-Szent-Lászlón, Oszterhuber József lakása rajzával.)

3. Költeményeim. Nagy-Kanizsa, 1889. (A költő fénynyom. arczk.)

Álnevei: Monokli, Korbács, Göcseji Piszkafa.

Petrik Könyvészete és Bibliogr., M. Könyvészet 1886-1890. és önéletrajzi adatok.