Kezdőlap

Tuka Antal,

főtanító és kántor Selmeczbányán.

Munkái:

1. Rövid váltóisme, tekintettel a kisiparos hitelszükségletére. Selmeczbánya, 1886.

2. Egyházi énekek a róm. kath. tanulóifjuság részére. U. ott, 1896. (Mastich Józseffel. Tótul: ford. Cziczka. U. ott, 1903.)

3. Nyelvtani eredménytár a népiskolák alsó osztályaiba járó tanulók számára iskolai és házi feladatokkal. U. ott, 1908.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.