Kezdőlap

Tumpacher József,

theologiai doktor, győri kanonok, előbb a győri lyceumban, 1804-től pedig a pesti egyetemen theologiai tanár volt. Szül. 1765-ben Kőszegen (Vasm.); meghalt 1821. nov. 2. Pesten.

Latin levele Révaihoz 1800. decz. 5. (Irodalomtörténeti Közlemények 1896. 235. l.).

Munkája: In vindicias Joannis Jahn animadversiones commilitionis, Jaurini, 1822. (Névtelenül.).

Kézirati munkája: Hermeneutica Genetralis, quam D. Josephus Tumpacher anno 1820. Reg. Scient Universitatis Hung. Pestini Rector Magnificus publice praelegit. Chirographia Josephi Chlivényi. 8rét 374 levél. (Vágner József, A nyitrai egyházmegei könyvtár kéziratai. Nyitra, 1886. 130. l.)

Annalen der Literatur. Wien, 1812. I. 428. l.

M. Kurir 1820. II. 36. sz.

Hazai és Külföldi Tudósítások 1822. I. 1. sz.

Egyházi Tár 1832. 182. l.

Pauler Tivadar, A budapesti egyetem története. Bpest, 1880. 382., 407. l. és gyászjelentés.