Kezdőlap

Turán (Engel) Bódog,

orvosdoktor, franzensbadi fürdőorvos, nőgyógyász Budapesten.

Munkái:

1. Die Balneo-Diaetetische Behandlung der Anaemie und Neurasthenie der Fraunen. Wien, 1905. (Különny. a Neue Therapieból).

2. A gazdasági szervezkedés tekintettel a pénztári és egyleti orvosi viszonyra. Bpest, 1906. (Különny. az Országos Orvos-Szövetségből).

3. Orvosi szervezkedési törekvések nálunk és külföldön. A budapesti orvosi kaszinó által 400 koronával jutalmazott pályamű. U. ott, 1907.

Pesti Alfréd Orvosi Évkönyve. Bpest, 1905. 150. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.