Kezdőlap

Turcsányi Andor,

ev. lelkész, T. Gábor ev. lelkész és Berzsenyi Eszter fia, szül. 1840. Teésen (Veszprémm.), tanult Kőszegen és Sopronban, u. ott végezte a theologia három évfolyamát, a negyediket 1860. okt. 24-től a jenai egyetemen. Hazatérve atyja mellett káplánkodott; felszenteltetése után segédlelkész volt Vadosfán, Czell-Dömölkön és egy évig Pesten. 1867. a körmendi ev. gyülekezet választotta papjának, hol 1904. szept. 23. meghalt. Szerette a régiségeket gyűjteni; a város képviselőtestületének és a takarékpénztár igazgatóságának tagja volt.

Czikkei a Vasárnapi Ujságban (1867), az Archaeologiai Értesítőben (1869-1872), a M. Nyelvőrben (1874., 1896), a Magyarország Vármegyéi. Vas vármegye cz. monographiában (Bpest, 1898); egyházi beszéde van a Margócsy Prot. Egyházi beszédek cz. gyűjteményben (Kecskemét, 1871.).

Munkái:

1. Keresztény vallásoktatás népiskolák használatára. Weber Samu után némi módosításokkal ford. Bpest, 1874.

2. Bibliai történetek elemi iskolák számára. Wangemann L. nyomán. Bpest, 1879. 1887. Két rész. 41 szövegképpel. (I. 2. kiad. 1887., 3. k. 1890., 6. k. 1900. 8. k. 1905. II. 3. kiadás 1900. 4. k; 1905. 5. k. 1908. U. ott.).

3. Konfirmandusok könyve. U. ott, 1887. és 1892.

4. A mezőgazdasági hitelszövetkezetről. A földm., ipar- és keresk. m. kir. miniszterium által jutalmazott pályamű. U. ott, 1887. (Különny. a «Közgazdasági Értesítő»-ből).

Vasárnapi Ujság 1904. 38. sz. (Nekr.).

Körmend és Vidéke 1904. 37. sz.

M. Könyvészet 1905., 1908.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.