Kezdőlap

Turcsányi György,

ev. lelkész, szül. 1776. márcz. 25. Osgyánban (Kis-Hontm.); tanult Sopronban a syntaxisig négy évig, azután Pozsonyban hatig; 1801. okt. 27. iratkozott be a wittenbergi egyetemen. Hazájába visszatérve Szent-Lőrinczen felszenteltetett Nagy István mellé lelkésznek.

Munkája: Gyászversekben tett próba, mellyeket főt. Nagy István superintendens ... élete párja Fejér Erzsébet felett mondott a szent-lőrinczi templomban 10. aug. 1806. Veszprém, 1806.

Hrabovszky György, Dunántúli ev. aug. prédikátorok. Veszprém.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 297. l.

Petrik Bibliogr.