Kezdőlap

Turchányi Gyula, (turcsánykai),

hírlapíró; a magyar szabadságharczban honvéd-főhadnagy volt. Meghalt 1883. aug. 26. Budapesten 52. évében.

Beszélyeket írt az Emich Nagy Naptárába (1860. Visegrád), a Nép Ujságába (1860), a Hölgyfutárba (1883), a Képes Családi Lapokba (1883) sat.

Munkája: A dunavízhordó. 50 arany pályadíjat nyert eredeti népszínmű. Pest, 1866. (Először adatott 1863. febr. 17. Budán).

Kéziratban: A Szilveszter-éj, népszínmű 3 szak., öt képpel. (Először adatott Kassán 1865. decz. 31.).

Utóbb a Kath. Család szerkesztője volt.

Hölgyfutár 1863. I. 24. sz.

Petrik Könyvészete.

Vasárnapi Ujság 1883. 35. sz. (Nekr.).

Az egykorú színlapokról és gyászjelentés.