Kezdőlap

Turcsányi Mátyás,

kath. plébános, szül. 1822. jan. 3. Lédeczen (Barsm.); papnövendéknek fölvétetvén, a pozsonyi Emericanumba küldetett. 1840-től a bölcseletet Nagyszombatban, a theologiát Bécsben hallgatta. 1847. jan. 15. fölszenteltetett; káplán volt Aranyos-Maróthon, 1848. Pest-Józsefvárosban. 1852. a budai állami gymnasiumban hittanár. 1853. decz. az esztergomi papnevelő-intézetben a dogmatika tanára; 1861-től komjáti plébános és tiszt. kanonok.

Czikkei közül említendők: az Életképekben (VII. 1847. A zsarnok kegyence, beszély), a Religióban (1850. IX. Pius és a római lázadás, 10 közlés), a Családi Lapokban (1852. Az úr és a szolga közti viszony a ker. társadalomban, A nő képe az indus költészetben).

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 530. l.