Kezdőlap

Turcsányi Ödön (turcsányi és terestyénfalvi),

főszolgabíró Nyitramegye érsekújvári járásában Nagy-Surányban; T. György főszolgabiró és nemes-miticzi Jaross Albertine fia, szül. 1848. júl. 4. Egyházszeghen (Vasm.).

Munkája: Turchanyi és Terestyénfalvi Turchányi család leszármazása. Érsekujvár, 1904. (A latin szöveget édesatyja írta).

A m. n. múzeumi könyvtár példányából.