Kezdőlap

Turchányi Tihamér,

bölcseleti doktor, főgymnasiumi tanár, szül. 1874. Jászberényben; 1901-ben tett tanári vizsgát a latinból és történelemből; előbb helyettes tanár volt a nyitrai kath. főgymnasiumban, majd rendes tanár Lugoson, hol a Krassó-Szörényvárm. Múzeumegylet választmányi tagja és az Arany János-társaság vál. tagja; 1906 óta rendes tanár a budapesti VIII. ker. állami főgymnasiumban.

Czikkei a budapesti VIII. ker. főgymnasium értesítőjében (1907. Az Amerikai Egyesült-Államok iskolái), a Budapesti Hirlapban (1907. 58. sz. A kivándorlás és a nemzetiségek), a Tanáregylet Közlönyében (1908. Néhány szó a latin tananyagról), a M. Középiskolában (1908. Amerikai tudósok nyelvekről).

Munkái:

1. Krassó-Szörényvármegye néprajzi viszonyai a mohácsi vész előtti időkben. Lugos, 1901. (Ism. Századok 1902.).

2. Rogerius mester siralmas éneke a tatárjárásról. Forráskritikai tanulmány. Bpest, 1904. (Kül. nyom. a Századokból).

3. Magyarországi monostorok gazdasági viszonyai a tatárjárás előtt. Kulturtörténeti tanulmány. U. ott, 1909.

Kéziratban: Krassó-Szörényvármegye monographiája, két kötet.

M. Könyvészet 1901.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 43. l.

M. Állam 1907. 13. sz.