Kezdőlap

Turi Lajos,

ref. lelkész.

Munkája: A nazarenusok tévelygéseinek rövid ismertetése. Népies irányú egyházi beszédekben, különféle kútforrások nyomán. Gyoma. 1896.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.