Kezdőlap

Túri Mátyás (Thuri, Thurius),

ref. tanár Debreczenben, mező-túri származású; 1566. júl. 30. a debreczeni ref. főiskola felsőbb osztályába lépett; okt. 14. Genfben tanult. 1568. márczius 18. Wittenbergben és azon évben még Heidelbergben. 1572. ápr. 10-től a debreczeni ref. főiskola rector-professora volt. Túrit Rákóczi Zsigmond Eger várának kapitánya látta el költséggel a külföldi egyetemeken. Dicséri Béza Rákóczihoz küldött levelében, mint nagy tudományú ifjút. Debreczenbe jövetele előtt már több jeles külföldi reformátorral bizalmas levelezésben állott.

Latin levelet írt Wittenbergből 1568. márcz. 28. Bullinger Henrikhez, mely az unitarismusnak magyarországi állását ismerteti (közli a Miscellanea Tigurina, vol. II. 209. l., újra kiadta Böhl Eduard a Confessio helvetica posterior. Vindobonae, 1866. mellékleteként 112-114. l. ).

Weszprémi, Succincta Medicorum biogr. IV. 465. l.

Bod, M. Athenas 305. l.

Lampe, Historia Ecclesiastica 221. l.

Szűcs István, Debrezcen város története 590. l.

Révész Imre Figyelmeztetője I. 285. l.

Keresztény Magvető 1889. 278. l. és a debreczeni ref. főiskola jegyzőkönyvéből.