Kezdőlap

Tury Osvald (János),

bölcseleti doktor, szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1808. decz. 27. Csornán (Sopronm.), 1826. nov. 12. lépett a rendbe és 1834. júl. 20. fölszenteltetett; tanított a rend tanintézetében. Meghalt 1874. ápr. 10. Komáromban.

Munkája:

1. Örömdal... Főtiszt. Kováts Tamás úrnak tiszteletére, midőn főapátságába iktattatnék... Győr, 1830.

2. Első készület a betűszámtanhoz az alsóbb osztályok számára. U. ott, 1850. (2. bőv. kiadás. Komárom, 1852.).

Pesti Napló 1852. 773. sz.

A pannonhalmi szent Benedek-rend Névtára. Szombathely, 1880. 120. l.

Scriptores ord. S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 486. l.