Kezdőlap

Turkoly Sámuel,

utazó katona, 1703. máj.-tól Sárospatakon tanult; majd hazatért Szikszóra; tanulásának bevégzése után beállott katonának; végig küzdötte a háborút; azután 1716. orosz szolgálatba lépett, hol főhadtiszt lett és megfordult Moldvában és Kaukazusban, részt vett az 1722. és 1725. orosz-perzsa hadjáratokban.

Levele Asztrakánból 1725. ápr. 2.; a levél eredetije a m. tudom. Akadémia levéltárában; ezen levélben van a legrégibb tudósítás a Kuma folyó melletti Madzsar városról; közölve: Schediasma geographico-historica. Jaurini. 1745., Sándor István Sokféléje VII. 1802. 146. l., Hon 1879. 31. sz., Földrajzi Közlemények 1882. 359. l. (Turkolyi névvel), Ethnographia 1897. 459. l. (Turkai névvel).

Obernyik László czikkében (Tudományos Gyűjtemény 1821. IV. 125. l.) említést tesz egy Turkuli Mihályról, ki a Caspium tengertől 1757-ben Persiának Astrabad városából Orosz Zsigmondhoz küldött tudósítást, melyben így ír: «Krimben a Tatár Chám Protectiója alatt vagynak két Faluk, mellyekben Magyarul beszélnek (voltam is azokban).» Mindezen adatok azonban tévesek.

Tudománytár 1843. XIII. 75. l.

Hon 1879. 31. sz. (Szinnyei Otmár).

Vasárnapi Ujság 1867.