Kezdőlap

Turner Ferencz,

orvos-sebészdoktor, szülész- és szemészmester, ezredorvos, szül. 1814. szept. 23. Kassán; a VI. gymnasialis osztályt Ungvárt végezve, a gyógyszerészi pályára lépett; a logikai és philosophiai tanulmányokból mint magántanuló Pesten tett vizsgát. A gyógyszerészeti pályát orvos-sebészivel cserélte fel. Ennek bevégezte után 1837-től Ungmegyében a vinnai kerületben járásorvos volt. A szemészetből 1846-ban nyert oklevelet (1859. pedig orvosdoktori rangot). 1848-49. a 69. honvéd-zászlóaljnál a világosi fegyverletételig mint főorvos, 1850-től Ungmegyében ismét járásorvos, 1860-tól központi orvos és Ungmegye tiszt. főorvosa, 1869-től 1877-ig mint a m. kir. 36. honvéd-zászlóalj ezredorvosa működött. Meghalt 1888 után.

Czikkei, költeményei a Regélőben (1836-37. költemények, beszélyek és apróbb czikkek), a Jelenkorban, az Orvosi Tárban (1848-49), Budapesti Hiradóban, Figyelmezőben (melynek állandó munkatársa volt), az 50-es években a Magyar Hirlapban, a Pesti Naplóban, a Reformban, Üstökösben, Nagy Tükörben és az Ungvárt megjelent lapokban (Kárpáti Hirnök, Felvidék, Ung, Ungvári Közlöny), M. Sajtóban (1857. 100. sz. Szobránczi fürdő, 110. sz. Kivonat a Sztáray-család eredete ügyében; levelezője volt a lapnak), a Vasárnapi Ujságban (1860. A szobránczi fürdő), az Ungvárban (1880. 17. sz. A regényirodalomból); a Közoktatásban (1888. A «magyaráz» szóról).

Munkái:

1. Homo qua microcosmus in microcosmo. Dissertatio inauguralis ... 1860.

2. A szobránczi fürdő, gyógy- és természettani tekintetben. Sárospatak, 1860. (Németül: Függelék az előbbenihez).

3. Bestandtheile der Szobranczer Mineralwassers... 1869.

4. Kirándulás az Adriai tengerre ... 1869.

5. Denevér-versek ... (Nostradamus álnév alatt).

Kéziratban: Játék czím nélkül, vígj. 3 felv.; A szórakozott, vígj. 2 felv.; Az őszinte collegák, vígj. 1 felv.; a két első a budai színkörben és az ungvári színházban is előadatott.

Szerkesztette a Denevér cz. humorisztikus lapot 1862-től 1869-ig Nostradamus név alatt; (1881-85-ig újból folytatta, de azóta csak ritkán jelent meg időközönként egy-egy szám Ungvárt).

Álnevei és jegyei: Csendhelyi, Nostradamus, A. r., . . r . . a

Szinnyei Könyvészete és önéletrajzi adatok.